• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Wat zijn de consequenties van een CIS registratie?

Wat zijn de consequenties van een CIS registratie?

Het is zeker niet uitgesloten dat je wel eens gehoord hebt van de term “CIS registratie”. Veel Nederlanders hebben immers zo’n registratie achter hun naam staan en staan geregistreerd in het Centrale Informatie Systeem van stichting CIS. De consequenties van een CIS registratie kunnen zeer groot zijn als deze registratie is voorzien van een EVR verwijzing. Deze verwijzing kan zeer belemmerend werken bij een nieuwe verzekeringsaanvraag. 

Wanneer krijg je een CIS registratie?

Het Centraal Informatie Systeem van stichting CIS is een digitale databank waarop verzekeraars kunnen terugvallen bij een nieuwe verzekeringsaanvraag. Verzekeraars kunnen via deze databank inzicht krijgen in het verzekeringsverleden van een persoon. Iedere verzekeringsclaim wordt in deze databank geregistreerd. Dit is de reden dat veel Nederlanders een CIS registratie hebben. In een “normale” situatie vormt deze registratie geen enkele belemmering voor het verkrijgen van een nieuwe verzekering. Als er sprake is van een discutabel verzekeringsverleden, is dit echter wel het geval. Bij de term discutabel verzekeringsverleden kan gedacht worden aan verzekeringsfraude, ontzegging van een rijbevoegdheid of het niet betalen van een verzekeringspremie. In dit geval wordt een CIS registratie voorzien van een EVR verwijzing. Deze referentie naar het Externe Verwijzingsregister kan worden gezien als waarschuwing van de betrokken verzekeringsmaatschappij voor andere verzekeraars. 

De gevolgen van een CIS registratie die voorzien is van een EVR verwijzing

De gevolgen van een CIS registratie die voorzien is van een EVR verwijzing zijn groot. Het wordt hierdoor voor de betrokken verzekeringnemer en diens huisgenoten (een CIS registratie wordt immers gekoppeld aan zowel een naam als een huisadres.) onmogelijk om een verzekering af te sluiten tegen gunstige voorwaarden. De enige mogelijkheid om met een CIS registratie een verzekering af te sluiten is bij de Vereende Verzekeringen. De voorwaarden van deze verzekeringen zijn zeer ongunstig en de premies van deze opties zijn zeer hoog. 

CIS registraties met een EVR verwijzing laten verwijderen

Een vermelding Centraal Informatie Systeem zal gemiddeld 5 tot 8 jaar blijven staan. Deze tijdsduur is afhankelijk van de ontstane situatie. Als je als verzekerde niet eens bent met een CIS registratie, wacht je een flinke uitdaging. Het is voor particulieren immers zeer lastig om CIS registraties met een EVR verwijzing te laten verwijderen. De enige instantie die hiertoe bevoegd is, is immers de verzekeringsmaatschappij die zelf voor de registratie gekozen heeft. Hierdoor ontstaat er al snel een botsing tussen de verzekeringsmaatschappij en de verzekerde met betrekking tot de kijk op de situatie. In veel gevallen trekken particulieren hierbij uiteraard al snel aan het kortste eind.   Particulieren kunnen voor het laten verwijderen van CIS registraties dan ook het beste terecht bij een verzekeringsadvocaat. Een advocaat verzekeringsrecht kan een maatwerk begeleiding bieden bij de wens om een CIS registratie te laten verwijderen in vorm van het geven van advies, het vertegenwoordigen van de verzekerde gedurende de contactmomenten met de verzekeringsmaatschappij en het behartigen van de belangen bij een eventuele juridische procedure.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *